تمام اصول اخلاقی در مورد اطلاعات کالا را می دانم و رعایت می کنم. برای مبادله کالا، هیچگونه قصد سو استفاده ای ندارم. پایبند به قوانین جمهوری اسلامی ایران هستم. تصاویر و اطلاعات کالا، دقیقا مطابق با خود کالا است. می دانم که دیجی الد (DigiOld) هیچگونه دخالتی در این معامله ندارد و صرفا فروشنده را با خریدار مرتبط می کند.